Tornion suurpilkkien säännöt


Kilpailuaika:
Perjantaina 2 tuntia, klo 18-20
Lauantaina 4 tuntia, klo 11-15
Sunnuntaina 3 tuntia, klo 12-15.


Sarjat:
Perjantaina: yleinen
Lauantaina ja sunnuntaina: yleinen, lisäksi ylimääräiset palkinnot kolmelle (3) parhaalle juniorille (alle 15v).


Kilpailijoiden välimatka minimissään 3 metriä.
Kaikuluotaimen ja moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.
Akkukäyttöisen kairan käyttö on sallittua.


Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- ja useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku (ei kuitenkaan mormuska), mikä saadaan kiinnittää tasapainon vastalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun, sallitut syötit toukat ja madot, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimen käyttö, kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Kilpailualueella on kilpailijan liikuttava jalan. Poikkeusluvan liikuntarajoitteisille suksien tai kelkan käyttöön voi myöntää tuomarineuvosto.


Kilpailukalat:
Kaikki Tornionjoen kalastussäännön mukaiset kalat. Lohi ja taimen ovat rauhoitettuja. Harjuksen alamitta on 35 cm. Kilpailun ja lain sallima kala on jäällenoston jälkeen tapettava välittömästi. Tornionjoen kalastussääntö täällä.


Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen alueelle kilpailun päätyttyä on kielletty.


Kilpailujen alkamis- ja päättymishetki ilmoitetaan joko valo- tai äänimerkillä. Avannon tekoa ei saa aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on 15 minuuttia aikaa siirtyä merkitylle punnitusalueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden kaloja ei punnita. Siirtymävaiheiden aikana kilpailualueelta poistuminen on kielletty.


Perjantaina pilkkijöiden paremmuuden ratkaisee kalojen kokonaispaino. Lauantaina ja sunnuntaina taas ratkaisee painavin kala. Lauantaina ja sunnuntaina jokaiselta pilkkijältä punnitaan vain yksi kala. Jos tulos on 1-5 kohdalla sama, sija ratkaistaan arvalla. Kaikki kalat on tuotava punnituspaikalle.


Lähtö- ja punnitusalueella liikuttaessa on jääkairan terä oltava suojattuna kilpailusta poissulkemisen uhalla.

10§
Kilpailualueella jääkaira on pidettävä terä suojattuna tai jäähän kairattuna. Akkukäyttöisen kairan akku on alueella liikuttaessa oltava irti porakoneesta.

11§
Kilpailun järjestäjällä on oikeus poistaa alueelta häiriön aiheuttaja.

12§
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailijan kalastusvälineet ja reppu.

13§
Kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.

14§
Valitus on tehtävä kilpailutuomarille 15 minuutin kuluessa punnituksen päätyttyä. Valituksen käsittelee tuomarineuvosto. Protestimaksu on 20€.

15§
Jos näiden sääntöjen rikkomista tai muuta vilppiä havaitaan, voi tuomarineuvosto asian tutkittuaan hylätä kilpailusuorituksen.

16§
Tuomarineuvostoon kuuluu kilpailutuomari ja neljä (4) jäsentä.
Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.

17§
Vilpin paljastuksesta maksetaan 30 €