REGLER FÖR PIMPELTÄVLING


Tävlingstid
lördag 4 timmar, 10-14 sv tid
söndag 3 timmar 11-14 sv tid.


Serier:
Övergripande,förutom fem ytterligare priser till juniorer under 15 år samt till bästa kvinnan


Tävlandes avstånd minimum 3 meter.

Användning av sonar och motordrivna verktyg är förbjuden


De tävlande får endast använda 1 pimpelspö åt gången i vattnet.Förbjudna pimpelspön är såna som har mer än en krok,Förbjudna är beten, som är kopplade till mer än en (1) enda och flera krokar, exklusive extra vikter.Tillåter högst två (2)  löskrokar och under ramen av ett eller flera löskrokar (men inte mormuska). Haken kan inte vara fäst vid skära linjen och linjen mellan stången. användning av extra vikter är tillåtna, men vikterna kommer att ligga ovanför kroken. Mormuska behandlas som en krok, tillåtna beten larver och maskar, men betet måste anslutas för att skära linjen. Användningen av lockmedel , såsom gryn, maskar, larver, etc. Slänga lockbeten i pimpelhålet är förbjuden. Tävlingsområdet gäller för fotgängare och juryn kan bevilja  undantag för rörelsehindrade med skidor eller skoter.Alla fiskar gäller som ingår i Torneälvs fiskeregler och finns att läsa på http://www.fsgk.se/Fiske.html

Lax och forell är fridlysta och minsta storleken för harr är 35 cm.


Utrustningr får föras till tävlingsplatsen före tävlingen och det är förbjudet att lämna kvar utrustningen efter tävlingens slut.


Tävlingens start och avslut informeras med ljus- eller -ljudsignaler.Pimpelhål får ej göras innan man gett startsignal.

De tävlande har på sig 15 minuter att väga fisken efter att avslutssignalen har meddelats och ska bege sig till vägningsplatsen.

De tävlande som är försenade vägs ej fisken.Du får ej avlägsna från tävlingsplatsen när fisken ska vägas.


Tävlingens båda dagar så vinner den tyngsta fisken och för varje tävlande så vägs 1 fisk.Om resultatet är 1-5  med samma vikt så lottas vinsten.Alla fiskar ska lämnas in för vägning alla dagar.


När man förflyttar sig vid start och vägningsområdet ska isborren ha ett skydd för att hindra hot om uteslutning från tävlingen. 

10§
På tävlingsområdet ska isborren ha ett skydd eller vara borrad fast i isen.

11§
Tävlingsarrangörerna har rätt att avlägsna störande från platsen.

12§
Tävlingsarrangörerna har rätt att undersöka tävlandes fiskeutrustning och ryggsäck.

13§
De tävlande medverkar på eget ansvar.

14§
Reklamation ska göras till domaren senast  15 minuter efter vägningens slut.Reklamationen utfärdas av juryn och avgiften är 20€.

15§
Om reglerna ej följs eller andra felaktigheter uppkommer kan juryn avvisa tävlingsresultatet.

16§
I juryn ingår 1 domare och 4 medlemmar.Juryns beslut går ej att överklaga.

17§
Avslöjandet av bedrägeri kostar 30€

18§
Fiskar som väger mist ca 500 g måste omedelbart anmälas till en funktionär! Funktionären markerar fisken.

 

 

 

 


 

                                      

                       

 

 

 

Euro City Matkailuyhdistys ry - Itäranta 4, 95400 Tornio - suurpilkit@gmail.com - 044 257 6565